Tereza KŘIVOVÁ

Bakalářská práce

Enogastronomie - vstup vína do gastronomických technologií a řízení

Enogastronomy - the Entry of Wine into Gastronomic Technologies and Facilities
Anotace:
Cílem práce je seznámení s charakteristikou odrůd vín pěstovaných ve Slovácké podoblas-ti, metodikou senzorického hodnocení vín a analytické metody hodnocení základních pa-rametrů tj. stanovení obsahu kyselin, zbytkového cukru a oxidu siřičitého. Další výstupem této práce je enogastronomie v praxi, tj. doporučení vybraných odrůd vín Slovácké podob-lasti s podávanými pokrmy charakteristickými pro oblast …více
Abstract:
Main purpose of bachelor thesis is explanation of variety vine, which grow in Slovacky region, methods of sensory rating vine and analytic methods of rating based parameters. It means determination of content of acids, residual sugar and sulphurous oxide. Next chapter this thesis is enogastronomy in use. It includes recommendation of selected variety vine of Slovacky region with served meals, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2013
Zveřejnit od: 16. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Pavla Burešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KŘIVOVÁ, Tereza. Enogastronomie - vstup vína do gastronomických technologií a řízení. Zlín, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 16. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie a řízení v gastronomii