Bc. Lenka Sýkorová

Diplomová práce

Dopravní nehoda jako předmět správního řízení

Traffic Accident as a Subject of Administrative Proceeding
Anotace:
Tématem diplomové práce je dopravní nehoda, jako předmět správního řízení. Dopravní nehody jsou velmi aktuálním a společností vnímaným problémem. Práce je rozdělena do pěti základních částí. První část je věnována vymezení základních pojmů. Druhá a nejobsáhlejší část diplomové práci je věnována samotnému správnímu řízení, jehož předmětem je dopravní nehoda. Třetí část práce je věnována porovnání dopravní …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a traffic accident, as a subject of an administrative proceeding. Traffic accidents are a very current problem, perceived by whole society. The thesis is divided into five parts. First part is focused on defining basic terms. Second and the biggest part deals with the administrative proceeding itself, with a traffic accident as its subject. Third part is dedicated to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 5. 2014
  • Vedoucí: JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta