Bc. Iveta NAVRÁTILOVÁ

Diplomová práce

Badatelsky orientovaná výuka v matematice 1. stupně základní školy

Researcher-oriented teaching of mathematic at elementary school
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá badatelským způsobem výuky v matematice na 1. stupni základní školy. Tři kapitoly jsou zaměřeny teoreticky, čtvrtá prakticky. První kapitola definuje pojem matematika jako věda a jako školní předmět. Objevuje se krátký průřez vývojem matematiky. Ve stručnosti zmiňuji cíle, které by matematika jako školní věda měla plnit. Druhá kapitola je výčtem charakteristik vyučovacích …více
Abstract:
This thesis deals with the Inquiry Based Science Education in mathematics at primary school. Three chapters are theoretically focused. Fourth practically. The first chapter defines the concept of mathematics as science and as a school subject. There is a brief cross-section of math development. In brief, I mention the goals that mathematics as a school science should fulfill. The second chapter is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Šárka Pěchoučková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NAVRÁTILOVÁ, Iveta. Badatelsky orientovaná výuka v matematice 1. stupně základní školy. Plzeň, 2019. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy