Bc. Kristýna Fuchsová, DiS.

Master's thesis

Postoj sociálních pracovníků k vybranému Standardu kvality sociálních služeb ve vybraných pobytových zařízeních pro seniory

Social Workers‘ Attitude to Chosen Social Service Quality Standard at Selected Retirement Homes
Abstract:
Diplomová práce se zabývá postoji sociálních pracovníků v domovech pro seniory ke Standardu kvality sociálních služeb – jednání se zájemcem o službu. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku: „Jaký je postoj pracovníků vybraných zařízení sociálních služeb pro seniory k uplatnění vybraného Standardu kvality sociálních služeb při práci s klientem?“ Diplomová práce je rozdělena na čtyři základní …more
Abstract:
The thesis deals with retirement homes social worker’s attitude to Social Service Quality Standard – approach towards the client. The aim is to answer the major research query: ‚What is the selected social services facility for the elderly social workers‘ attitude to using the chosen Social Service Quality Standard when approaching the client?‘ The thesis is divided into four primary parts: theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 10. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 1. 2018
  • Supervisor: PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Imrich Vašečka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií