Josef GARBA

Bakalářská práce

Sluneční stát - zdroje, komparace a vliv

The City of the Sun, sources, comparations and influence
Anotace:
Bakalářská práce Sluneční stát- zdroje, komparace a vliv pojednává o jednom z nejvýznamnějších děl utopického socialismu - Slunečním státě - a porovnává jej s díly jiných autorů věnujících se tomuto typu literatury. Úvodní část práce naznačuje dobu, ve které bylo nejslavnější dílo T. Campanelly napsáno. Následují tři stěžejní kapitoly, které se věnují komparacím, práce se zde zaměřuje na srovnání Campanelly …více
Abstract:
Bachelor thesis The City of the Sun- resources, copmaration and influence is dealing with one of the most significant work of the Utopian socialism ? The City of the Sun and compares it with works of other authors, who also dealt with the similar kind of writtings. The beginning of the essay implies time in which Campanella lived which closely relates with this problem. There are three main chapters …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Herůfek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GARBA, Josef. Sluneční stát - zdroje, komparace a vliv. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Historie - Základy společenských věd

Práce na příbuzné téma