Bc. Markéta Krýslová

Diplomová práce

Autoritativní a totalitní režimy

Authoritative and totalitarian models
Anotace:
Cílem mé práce je nastínit rozdíly mezi nacistickým Německem za vlády Hitlera a stalinistickým Ruskem pod vládou Stalina. Ačkoliv tyto režimy vykazují některé stejné prvky vládnutí, je zde i mnoho odlišností na které se zaměřuji. V teoretické části se věnuji charakteristikám totalitních a autoritativních režimů, jejich jednotlivým definicím, ale i shodným a odlišným složkám těchto režimů. V praktické …více
Abstract:
The goal of my final work is an introduction of differences between Hitler´s Germany and Russia during the reign of Stalin. Although both these regimes show up several similar signs of their ruling. There are also many differences which I concentrate on. In the theoretical part I focus on the charakteristics of the totalitarian and autoritative regimes, their specific definitions, but also the same …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Rudolf F. Heidu

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní