Theses 

Filmové adaptace literárních předloh Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři – Štefan BELKO

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Štefan BELKO

Bakalářská práce

Filmové adaptace literárních předloh Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři

Film adaptations of literary work Selected adaptations of the novel Three musketeers by Alexandre Dumas

Anotace: Práce se zabývá filmovými adaptacemi známého literárního díla Alexandra Dumase Tři mušketýři. Hlavním cílem práce je poskytnout ucelený pohled na vybraná filmová zpracování románu, jejich vzájemné porovnání a na to, jak se vyrovnala s knižní předlohou. V teoretické části se zabývá odbornými analýzami problematiky filmových adaptací literárních děl. Dále popisuje život a dílo autora a zjišťuje, kde čerpal inspiraci pro svůj román. Zabývá se nejen příběhem samotným, ale i skutečnými historickými okolnostmi, během kterých se odehrává a do nichž je příběh zasazen. Následně rozebírá pět filmových adaptací, mezi nimiž je například i němá verze amerického režiséra Freda Nibla z roku 1921. Analýza dochází k závěru, že se jedná o nadčasový a divácky atraktivní příběh, jehož úspěch není podmíněn kvalitou filmového ztvárnění, jelikož těží z popularity samotné literární předlohy.

Abstract: This thesis analyzes the film adaptations of Three Musketeers by Alexandre Dumas. The aim of this project is to summarize the abstracts of selected film adaptations, offer a complete comparison to the original work. The theoretical section offers technical analyses of these film adaptations. Furthermore, it outlines the life of the author along with the description of his inspiration. Not only is the story itself taken into consideration, but also the actual historical events that affected the story. This section fully explores 5 film adaptations, including a mute version created by Fred Niblo in 1921. The analyses concludes, that the story line is not only super temporal, but also widely attractive. This success of the film adaptation is not necessarily based on the quality of the work, but more so, it takes advantage of the success of the original best seller.

Klíčová slova: filmová adaptace, literární předloha, Alexandre Dumas, Tři mušketýři, román, romantismus, komparativní analýza, němý film, Richard Lester, Fred Niblo, Bernard Borderie, Stephen Herek, Paul S. W. Anderson

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 8. 2011
  • Zveřejnit od: 19. 8. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kastner

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 19. 08. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 19. 8. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45664 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

BELKO, Štefan. Filmové adaptace literárních předloh Vybrané filmové adaptace románu Alexandra Dumase Tři mušketýři. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 6. 2019 21:59, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz