Ing. Vojtěch Kuthejl

Master's thesis

Technická versus psychologická analýza na trhu komodit

Technical versus psychological analysis on a commodity market
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá technickou a psychologickou analýzou a jejich efektivností, při využití na komoditním trhu. První kapitolu teoretické části práce věnuji úvodu do problematiky technické, psychologické a fundamentální analýzy. Ve druhé kapitole teoretické části práce se zabývám principy a historií technické a psychologické analýzy. V další části jsou popsány jednotlivé grafické formace …more
Abstract:
This thesis deals with the technical and psychological analysis and the efficient use of the commodity markets. The first chapter of the theoretical part is devoted to an introduction on the technical, psychological and fundamental analysis. The second chapter deals with the theoretical principles and history of the technical and psychological analysis. The next section describes the graphic formation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Reader: doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economic Policy and Administration / Finance and Financial Services