Ing. Luboš Šorfa

Diplomová práce

Trading & technická analýza

Trading & technická analýza
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na technickou analýzu při obchodování na akciovém trhu a její následnou aplikaci. Teoretická část zahrnuje obeznámení s technickou analýzou, technickými indikátory i oscilátory, nevyjímaje stručné seznámení s fungováním trhu a sestavení obchodního plánu. V praktické části je teorie uvedena do praxe na názorných příkladech. Je rovněž potvrzena ziskovost zvolených postupů …více
Abstract:
This thesis focuses on technical analysis when trading in the stock market and its subsequent application. The theoretical part includes familiar with technical analysis, technical indicators and oscillators, including the brief introduction to the functioning of the market and build a business plan. In the practical part of the theory is put into practice by illustrative examples. It also confirmed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Vladimír Ezr, CSc.
  • Oponent: Ing. Lenka Šimonová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní