Bc. Jana Zikmundová

Diplomová práce

Možnosti uplatnění komerčního pojištění v souvislosti s reformou zdravotního pojištění

Possibilities of commercial insurance in relation to health insurance's reformation
Anotace:
Zdravotnictví patří bezesporu ke klíčovým a nejdůležitějším odvětvím každého vyspělého státu. Zatímco struktura, uspořádání a principy fungování jednotlivých dílčích složek systému bývají pro každou zemi individuální, nalezneme v této oblasti i určitého společného jmenovatele, jímž je otázka financování. Touto problematikou se zabývají především příslušné orgány státní moci, neboť v případě České republiky …více
Abstract:
Health care belongs definitely to key and the most important branches of each developed country. While a structure, arrangement and operation´s principles of particular components of the system used to be different for countries in general, there is also one common denominator in this sector, a question of financing. With this issue are concerned primarily responsible state power´s authorities, because …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2014
  • Vedoucí: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní