Jan Vaněk

Bakalářská práce

Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve vybraném regionu

Renewable Energy Sources and their Impacts on the Landscape in the Selected Region
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou obnovitelné zdroje energie a jejich dopad na krajinu ve vybraném regionu. Její teoretická část je zaměřena na popis jednotlivých druhů obnovitel-ných zdrojů energie a způsoby získáváni energie z jednotlivých druhů obnovitelných zdrojů energie. Dále je stanoven legislativní rámec týkající se obnovitelných zdrojů energie v České republice. Praktická část popisuje energetickou …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is renewable energy sources and their impacts on the land-scape in the selected region. The theoretical part is focused on description of individual types of renewable energy sources and ways of obtaining energy from them. Furthermore, the legislative framework on renewable energy sources in the Czech Republic is laid down. The practical part describes the energy situation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Pavel Valášek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vaněk, Jan. Obnovitelné energetické zdroje a jejich dopady na krajinu ve vybraném regionu. Uherské Hradiště, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe