Bc. Hana Vaňková

Bakalářská práce

Desková hra pro fyziky

Board game for physicists
Anotace:
Bakalářská práce „Desková hra pro fyziky“ je zaměřena na základní principy deskové hry a její význam ve vzdělávání. Výsledkem a cílem práce je tvorba nové deskové hry pro fyziky úrovně maturitního učiva, která se bude snažit plnit svou úlohu z hlediska tematického plánu, klíčových kompetencí, psychických procesů a herních prvků. Výzkumné šetření bakalářské práce je zaměřeno na spokojenost žáků maturitních …více
Abstract:
Bachelor's thesis „Board game for physicists“ is focused on basic principles of board games and their influence on education. The result and the goal is a creation of a new board game for graduating physicists which will strive to fulfil its role in terms of thematic plan, key competencies, mental processes and game elements. The research part of the bachelor´s thesis is focused on graduating students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Jan Válek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. Jan Krejčí

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství fyziky pro základní školy