Bc. Pavel TOMAN

Diplomová práce

Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID)

Determination of Hydrocarbon Index of C10-C40 by GC-FID in soil with crude oil pollution
Anotace:
V předkládané práci byl pomocí plynové chromatografie sledován obsah uhlovodíků C10 C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním po cílených sanačních zásazích. Půdy s vysokou koncentrací starého ropného znečištění byly ošetřeny kombinací abiotické oxidace a následné biodegradace po přídavku mikroorganismů degradujících ropné uhlovodíky. Po 50 dnech byly odebrány vzorky, provedena extrakce rozpouštědlem …více
Abstract:
In the diploma thesis the Hydrocarbon Index expressed as the content of C10 - C40 by GC-FID in soil with crude oil pollution after bioremediation procedure was monitored. High concentrations of old petroleum pollution were treated by combination of abiotic oxidations followed by biodegradation. After 50 days the samples were collected, extracted and analysed for determination of C10-C40 content by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 1. 2015
  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Pavel Kuráň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMAN, Pavel. Stanovení uhlovodíků C10-C40 v půdách kontaminovaných ropným znečištěním pomocí plynové chromatografie s plamenově-ionizačním detektorem (GC-FID). Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí