Mgr. Aneta Šrajerová

Bakalářská práce

Stanovení karboxylových kyselin pomocí plynové chromatografie v kombinaci s plamenově ionizačním detektorem – optimalizace metody

Determination of carboxylic acids using GC-FID - optimization of method
Anotace:
V této bakalářské práci se věnujeme stanovení vybraných karboxylových kyselin. Byl vytvořen přehled derivatizačních metod pro úpravu karboxylových kyselin a následně byla vybrána a optimalizována metoda, která využívala specifických reakcí alkyl chloroformiátů. K analýze byla použita plynová chromatografie s plamenově ionizačním detektorem. U stanovovaných karboxylových kyselin byly určeny retenční …více
Abstract:
In this thesis we study the determination of selected carboxylic acids. There has been created an overview of derivatization methods for carboxylic acids. Subsequently methods based on alkylchloroformates derivatization reaction were selected and optimized. Gas chromatography with a flame ionization detector was used for analysis. For the determined carboxylic acids retention times, limit of detection …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Žeravík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta