Júlia Hanesz

Diplomová práce

Do the national education systems explain something in the performance of the European students?

Vysvětlují národní vzdělávací systémy něco ve výkonu evropských studentů?
Anotace:
Tato diplomová práce podává obecný přehled vzdělávacích systémů v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku a zaměřuje se na zjištění, zda vlastnosti národních školských systémů ovlivňují výkon studentů. Tyto čtyři země mají do jisté míry podobnou historii, ekonomické a sociální charakteristiky a jejich školské systémy se vyvíjely podobným způsobem. Výsledky českých, maďarských, polských a slovenských …více
Abstract:
This master dissertation gives a general overview of the educational systems in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia and aims to identify whether the features of the national school systems affect the performance of the students. The four countries have to some extent similar history, economic and social characteristics and their schooling systems developed in a similar way. However, the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2020
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Andrew Adrian Pua

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78542