Mgr. Jana Plíhalová

Rigorózní práce

Právní úprava oddlužení se zaměřením na společné oddlužení manželů

Legal regulation of debt relief focusing on joint debt relief of spouses
Anotace:
Tato rigorózní práce se zabývá právní úpravou oddlužení, zejména společného oddlužení manželů. Tato práce se zaměřuje na průběh oddlužení a specifika společného oddlužení manželů, jeho odlišnosti od průběhu oddlužení jednoho člověka. V práci jsou nejprve vymezeny základní pojmy a obecně institut insolvenčního řízení. V hlavní části práce jsou popsány jednotlivé fáze oddlužení, které je jedním ze způsobů …více
Abstract:
This rigorous work deals with the legal regulation of debt relief, especially joint debt relief of spouses. This thesis is focused on the process of debt relief, the specifics of the joint debt relief of the spouses and its distinction from the process of debt relief of one person. At the beginning of the thesis, the basic concepts and generally the insolvency proceedings are defined. In the main part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2019
  • Oponent: JUDr. Radim Chalupa, Ph.D., doc. JUDr. Petr Smolík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Rigorózní řízení / obor:
Právo a právní věda / Právo