Martin Červený

Master's thesis

Zaměstnanecké akciové opce a jejich oceňování podle IFRS 2 na úrovni fair value

Valuation of employee stock options in accordance with IFRS 2 at fair value basis
Abstract:
Práce se zabývá problematikou zaměstnaneckých akciových opcí (ZAO), především jejich oceňováním podle standardu IFRS 2 na úrovni odpovídající kategorie hodnoty fair value. Cílem práce pak bylo kriticky zhodnotit výše uvedený standard, a to s ohledem na podmínky ČR. Teoretická část přináší základní charakteristiku zaměstnaneckých akciových opcí a vysvětlí, jak mohou být tradiční modely oceňování opcí …more
Abstract:
This master's thesis is dealing with the topic of employee stock options (ESOs), primarily with the valuation of ESOs in accordance with the accounting standard IFRS 2 at corresponding fair value basis. The goal of this thesis is a critical analysis of the standard mentioned, with respect to the conditions of the Czech Republic. The theoretical part comes with the basic characteristics of employee …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: Miloš Mařík
  • Reader: Jiří Strouhal

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/40283