Jana Lachnittová

Bakalářská práce

Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999

European mythology in American comics from 1939 till 1999
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou využití evropské mytologie v amerických komiksech v letech 1939-1999. Práce je zaměřena především na vydavatelskou tvorbu společnosti DC Comics. V teoretické části je stručně definována teorie komiksu a mýtu. V následujících kapitolách jsou vypsány postavy, organizace, místa či skupiny lidí, které mají spojitost s evropskými mytologiemi. Ty jsou rozděleny na …více
Abstract:
This bachelor's thesis focuses on the analysis of the utilization of European mythology in American comics from 1939 to 1999. The thesis primarily focuses on the publishing output of DC Comics. The theoretical part provides a brief definition of comic theory and myth. The following chapters list characters, organizations, places, or people connected to European mythologies. The mythologies are divided …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 7. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Michal Ulvr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lachnittová, Jana. Evropská mytologie v americké komiksové tvorbě od roku 1939-1999. Liberec, 2023. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Dějepis se zaměřením na vzdělávání / Dějepis se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání