Ing. Markéta Vlasáková

Bachelor's thesis

Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast management cestovního ruchu

Tourism Research in Tourism Management
Abstract:
Předmětem bakalářské práce „Směry výzkumu cestovního ruchu – oblast management cestovního ruchu“ je shrnutí poznatků výzkumu v oblasti spolupráce v destinačním managementu za posledních patnáct let. Nejprve jsou prezentována teoretická východiska problematiky destinačního managementu a spolupráce, která je jedním z jeho základních pilířů. Následně jsou představeny odborné články. Ty jsou rozděleny …more
Abstract:
The subject of this bachelor´s thesis „Tourism research in tourism management“ is the summary of research findings in the field of cooperation in destination management in the last fifteen years. Firstly theoretical background of the topic of destination management and cooperation, which is one of its basic pillars, are presented. Subsequently, the scientific articles are introduced. They are divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.
  • Reader: Ing. Karel Nejdl, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economic Policy and Administration / Regional Development and Tourism