Bc. Dana Foktová, DiS.

Diplomová práce

Vliv kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční a se sníženou systolickou funkcí levé komory srdeční

Influence of cardiovascular rehabilitation on the development of fitness and quality of life in women with ischemic heart disease and reduced systolic left ventricular function
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vlivem dvanáctitýdenního kombinovaného rehabilitačního programu na antropometrické a hemodynamické parametry, parametry výkonu a kapacity transportního systému a na kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční s ejekční frakcí do 45 % včetně.
Abstract:
This diploma thesis examines, influence of anthropometric and hemodynamic parameters, parameters of transport system performance and capacity and the quality of life in women with ischemic heart disease reduced systolic left ventricular function (< 45 %) before and after going through 12-week combined rehabilitation program.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie

Práce na příbuzné téma

Všechny práce