Bc. Dana Foktová, DiS.

Master's thesis

Vliv kardiovaskulární rehabilitace na vývoj tělesné zdatnosti a kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční a se sníženou systolickou funkcí levé komory srdeční

Influence of cardiovascular rehabilitation on the development of fitness and quality of life in women with ischemic heart disease and reduced systolic left ventricular function
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vlivem dvanáctitýdenního kombinovaného rehabilitačního programu na antropometrické a hemodynamické parametry, parametry výkonu a kapacity transportního systému a na kvalitu života u žen s ischemickou chorobou srdeční s ejekční frakcí do 45 % včetně.
Abstract:
This diploma thesis examines, influence of anthropometric and hemodynamic parameters, parameters of transport system performance and capacity and the quality of life in women with ischemic heart disease reduced systolic left ventricular function (< 45 %) before and after going through 12-week combined rehabilitation program.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2012
  • Supervisor: Mgr. Jaroslava Pochmonová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / field:
Specializations in Health Science / Physiotherapy

Theses on a related topic

All theses