Josef KRUPIČKA

Master's thesis

Publikační systémy postavené na Java technologii

Java content management systems
Abstract:
Cílem této diplomové práce je průzkum open source systémů postavených na platformě Java a aktuálních trendů (standardizace) v této oblasti. S tím souvisí vytvoření metodiky hodnocení a testovaní projektů. Na základě provedeného zhodnocení systémů bude vybrán jeden, který nejlépe vyhovuje požadavkům katedrálního portálu. Cílem není převést aktuální stav do vybraného systému, ale vytvořit návody a základy …more
Abstract:
Present information-centric website needs Content Management System (CMS), which helps to maintain and extends presented pieces of information. There is vast CMS market and selection of the best system is a very complex task. The aim of this diploma thesis is to create a survey of Java Content Management Systems, find the most suitable system for departmental website and implement elements of department …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 5. 2006
Accessible from:: 22. 5. 2006
Identifier: 16085

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 6. 2006
  • Supervisor: Ing. MSc. Přemysl Brada, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KRUPIČKA, Josef. Publikační systémy postavené na Java technologii. Plzeň, 2006. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 22. 05. 2006

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 5. 2006 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe.

University of West Bohemia

Faculty of Applied Sciences

Master programme / field:
Computer Science and Engineering / Computer Science and Engineering

Theses on a related topic