Pavel PLZÁK

Bakalářská práce

Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework

Development of community music portal using Nette Framework
Anotace:
Ústředním tématem této práce je Nette Framework, což je sada knihoven a nástrojů pro efektivní vývoj webových aplikací ve skriptovacím jazyce PHP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje frameworku jako takovému, popisuje jej a představuje jeho hlavní přednosti. Praktická část práce se pak věnuje vývoji webové aplikace v tomto frameworku. Tou je …více
Abstract:
The central theme of this Bachelor thesis is Nette Framework, a set of libraries and tools for effective web applications development in PHP scripting language. This thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part is about the framework itself, describes it and its main advantages. The practical part is about developing a web application in this framework. That is …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLZÁK, Pavel. Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy