Pavel PLZÁK

Bachelor's thesis

Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework

Development of community music portal using Nette Framework
Abstract:
Ústředním tématem této práce je Nette Framework, což je sada knihoven a nástrojů pro efektivní vývoj webových aplikací ve skriptovacím jazyce PHP. Práce je rozdělena na dvě hlavní části ? teoretickou a praktickou. Teoretická část se věnuje frameworku jako takovému, popisuje jej a představuje jeho hlavní přednosti. Praktická část práce se pak věnuje vývoji webové aplikace v tomto frameworku. Tou je …more
Abstract:
The central theme of this Bachelor thesis is Nette Framework, a set of libraries and tools for effective web applications development in PHP scripting language. This thesis is divided into two parts ? theoretical and practical. The theoretical part is about the framework itself, describes it and its main advantages. The practical part is about developing a web application in this framework. That is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2011
Accessible from:: 1. 1. 2099

Thesis defence

  • Date of defence: 2. 6. 2011
  • Supervisor: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PLZÁK, Pavel. Vývoj hudebního komunitního portálu v prostředí Nette Framework. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 28. 04. 2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Přírodovědecká fakulta