Mgr. Alžběta Babinská, DiS.

Bakalářská práce

Adaptace dětí cizinců na české školní prostředí

Adaptation of children of foreigners in the field of Czech education
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá adaptací dětí cizinců na české školní prostředí. Téma je reakcí na aktuální pedagogickou problematiku s ohledem na zvyšující se počet dětí cizinců na základních školách. Cílem je porozumět, jak prožívají děti cizinců adaptaci na české školní prostředí. Prostřednictvím nastudované odborné literatury a vlastních zkušeností je za nedílnou součást tohoto tématu považována také …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the adaptation of children of foreigners in the field of Czech education. The topic has been chosen as a reaction to current educational issues regarding to increasing number of children of foreigners in primary schools. The aim is to understand how children of foreigners perceive the adaption to the Czech school environment. Legislation is also considered to be an integral …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta