Theses 

IBM Cognos Report Studio as an Effective Tool for Human Capital Reporting – Yulia Zinchenko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Yulia Zinchenko

Master's thesis

IBM Cognos Report Studio as an Effective Tool for Human Capital Reporting

IBM Cognos Report Studio jako efektivní nástroj reportingu v oblasti lidského kapitálu

Abstract: Hlavní téma, jemuž se tato diplomová práce věnuje, je podnikový reporting v oblasti lidského kapitálu realizovaný prostřednictvím Business Intelligence nástrojů, zejména IBM Cognos Report Studio. Jedním z cílů je popsat metodologii vytvoření komplexního dynamického reportu, a to včetně popisu jeho datové struktury, návrhu stránek a kontroly kvality dat. Dalším cílem je sestavit analýzu nákladů a přínosů reálného projektu, který je zaměřen na znovuvytvoření reportu postaveného v aplikaci MS Excel pomocí IBM Cognos Report Studio za účelem automatizace informačních toků. Nezbytnou částí diplomové práce jsou teoretická východiska aspektů datové kvality a vizualizace prostřednictvím nástrojů Business Intelligence, a také účely reportingu v oblasti lidského kapitálu a popisu odpovídajících ukazatelů výkonnosti (KPI). Cíle jsou naplněny pomocí provedení analýzy a zkoumání dostupných zdrojů vztahujících se k popsaným tématům, a také prostřednictvím využití aplikace IBM Cognos Report Studio, která byla autorce zpřístupněna jednou z největších společnosti v oblasti poskytnutí finančních služeb.

Abstract: Main topic discussed in this diploma thesis is corporate reporting in terms of Human Capital using Business Intelligence tools, specifically IBM Cognos Report Studio. One of the objectives is to show step-by-step methodology of creating complex dynamic report, which includes data structure modeling, layout design and quality check. Another objective is to conduct Cost-Benefit Analysis for a real-life project, which is focused on recreating of Excel-based report in Cognos-based environment in order to automate information flows. Essential part of the diploma thesis is theoretical background of Business Intelligence aspects of data quality and visualization as well as purposes of human capital reporting and description of appropriate KPIs. Objectives are addressed by conducting analysis and research of resources related to topics described above as well as using IBM Cognos Report Studio provided by one of the major companies in financial advisory field. This diploma thesis represents relevant reading for those, who are interested in real-life application of data quality improvement and information flow automation using Business Intelligence reporting tools.

Keywords: reporting, vizualizace dat, analýza nákladů a přínosů, IBM Cognos Report Studio, Business Intelligence, kvalita dat

Keywords: Cost-Benefit Analysis, data visualization, data quality, IBM Cognos Report Studio, reporting, Business Intelligence

Language used: English

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2014
  • Supervisor: Jan Pour
  • Reader: Vladimir Obolenskiy Obolenskiy

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39283


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 22:38, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz