Slavomír Bušo

Bakalářská práce

Zásah pracovníkov hasičského záchranného zboru z hľadiska obrany

Fire Brigade Personnel Interventions in Terms of Defense
Anotace:
Cieľom bakalárskej práce je zoznámiť sa s problematikou zásahu hasičov z hľadiska obrany. Teda použitím nutnej obrany, zadržania osoby podozrivej alebo krajnej núdze. V práci sú popísané základné právomoci a povinnosti príslušníkov hasičského a záchranného zboru. Práca tiež popisuje nebezpečné látky a materiály, ktoré sa môžu pri zásahu vyskytnúť. Takisto rieši problematiku nálezu zbraní a cenností …více
Abstract:
The goal of this work is to become familiar with the issues affecting firefighters in terms of defense . Thus, using necessary defense , detention of persons suspected or ectreme emer-gency . In this work they describe the general powers and duties of the Fire and Rescue Service . The work also describes the dangerous substances and materials that may occur during intervention . It also solves the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2015
Zveřejnit od: 3. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zdeněk Maláník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bušo, Slavomír. Zásah pracovníkov hasičského záchranného zboru z hľadiska obrany. Zlín, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management