Patrik Polonec

Bachelor's thesis

Regionálne disparity Mexickej republiky

Regionální disparity Mexické republiky
Abstract:
První kapitola se věnuje základní charakteristice Mexika. Analyzuje se zde kulturně-historický vývoj země, geografická stránka a demografické a ekonomické ukazatele ve srovnání s ostatnímy zeměmi Latinské Ameriky. Druhá kapitola se zabývá různými geoekonimickými děleními země na ekonomické regióny. Ve třetí kapitole je podrobně analyzovaných osm vybraných mexických států z hlediska sociogeografického …more
Abstract:
First chapter is dedicated to the basic characteristics of Mexico. Cultural and historical evolution of the country is analised there, geographic part and demographic and economic parameters in comparison with other Latin American countries. Second chapter analyses various geoeconomical divisions of the country into economic regions. In the third chapter, eight selected Mexican states are analysed …more
Abstract:
Prvá kapitola sa venuje základnej charakteristike Mexika. Analyzuje sa tu kultúrno-historický vývoj krajiny, geografická stránka a demografické a ekonomické ukazovatele v porovnaní s ostatnými krajinami Latinskej Ameriky. Druhá kapitola sa zaoberá rôznymi geoekonomickými deleniami krajiny na ekonomické regióny. V tretej kapitole je podrobne analyzovaných osem vybraných mexických štátov z hľadiska sociogeografického …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 10. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2012
  • Supervisor: Václav Kašpar
  • Reader: Milan Vošta

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30603