Hana Horkelová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou papilární karcinom štítné žlázy

Pflegeprozess beim Patienten mit Diagnose Papilläres Schilddrüsenkarzinom
Anotace:
Anotace Tématem bakalářské práce je Ošetřovatelský proces u pacienta s diagnózou papilární karcinom štítné žlázy. Papilární karcinom patří mezi nejčastější endokrinní karcinomy. V České republice výskyt malignit štítné žlázy stoupá. Teoretickou část bakalářské práce tvoří aktuální informace o daném onemocnění a specifika ošetřovatelské péče. Praktickou část bakalářské práce tvoří kazuistika pacient …více
Abstract:
Annotation The theme of the bachelor thesis is nursing proces in a patient diagnosed with papillary thyroid carcinoma. Papillary carcinoma is one of the most common endocrine carcer. In the Czech Rerublic, the incidence of thyroid malignancies is still rising. The theoretical part of the bachelor´s thesis consists of current information about the disease and the specifics of nursing care. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Karolina Moravcová, PhD
  • Oponent: PhDr. Dušan Sysel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická