Bc. Michaela Eliášová

Bachelor's thesis

Měření efektivity marketingu pomocí dashboardů

Measurement of Marketing Efficiency Using Dashboards
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na měření efektivity marketingu ve firmě ATS Global B.V. Práce je rozdělena na dvě části. V první teoretické části se zabývám problematikou marketingu a významem měření efektivity prostřednictvím přijatých metodických východisek. Předmětem zájmu jsou také řídící panely (dashboards). Praktická část je zaměřena na marketingové cíle a aktivity firmy včetně poboček. Ty …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the measurement of marketing efficiency in the company ATS Global B.V. The work is devided into two parts. In the first theoretical part I describe the importance of measurement of marketing efficiency and the adopted methodological basis. Dashboards are also of interest. The practical part is focused on marketing KPI and activities of the company, including divisions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 8. 2020
  • Supervisor: Mgr. Milena Janáková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné