Mgr. Iva MANOVÁ

Diplomová práce

J. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV)

J. S. Bach: Well-Tempered Clavier (Comparison of Selected Interprets with the Main Focus on Music Lessons Use)
Anotace:
Diplomová práce je věnována osobnosti Johanna Sebastiana Bacha a jeho klavírnímu cyklu Dobře temperovaný klavír. Zabývá se komparacemi notových vydání dostupných v České republice (Könemánn Music, Bärenreiter, Litolff, Peters, Supraphon, Musica Budapest, Muzyka a Breitkopf), a porovnáním nahrávek pořízených světoznámými klavíristy (Sviatoslav Richter, Andreas Schiff, Keith Jarrett, Glenn Gould a Friedrich …více
Abstract:
This Thesis work presents the character of Johann Sebastian Bach and his cycle The Well-Tempered Piano. It adresses the differences in revision notes available in the Czech Republic (Könemánn Music, Bärenreiter, Litolff, Peters, Supraphon, Musica Budapest, Muzyka and Breitkopf) and compares the records of well known players (Sviatoslav Richter, Andreass Schiff, Keith Jarrett, Glen Gould, Friedrich …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 4. 2010
Zveřejnit od: 7. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 5. 2010
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Zubíček, ArtD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MANOVÁ, Iva. J. S. Bach: Temperovaný klavír (komparace nahrávek vybraných interpretů s využitím ve výuce HV). Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 7. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta