Bc. Aneta Sklenářová

Diplomová práce

Praktiky sekundárního gatekeepingu v prostředí online sociální sítě Facebook

Secondary gatekeeping in the context of online social network Facebook
Anotace:
Výzkumná diplomová práce se zabývá sekundárním gatekeepingem, jak ho popsala ve své práci Jane Singer, a kvalitativně ho zkoumá v prostředí online sociální sítě Facebook pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 15 respondenty ve věku 18 až 39 let. Cílem práce je odhalit, jakým způsobem tento jev praktikují vybraní respondenti v prostředí této online sociální sítě. Výzkum hledá mimo jiné jejich motivace …více
Abstract:
This research master thesis deals with secondary gatekeeping, as described in Jane Singer´s research, and examines it qualitatively in the boundaries of online social network Facebook with the help of semi-structured interviews with 15 respondents aged 18 to 39 years. The aim of the thesis is to determine in which way the selected responders pursue this phenomenon in the online social network environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií