Theses 

Praktiky sekundárního gatekeepingu v prostředí online sociální sítě Facebook – Bc. Aneta Sklenářová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Aneta Sklenářová

Diplomová práce

Praktiky sekundárního gatekeepingu v prostředí online sociální sítě Facebook

Secondary gatekeeping in the context of online social network Facebook

Anotace: Výzkumná diplomová práce se zabývá sekundárním gatekeepingem, jak ho popsala ve své práci Jane Singer, a kvalitativně ho zkoumá v prostředí online sociální sítě Facebook pomocí polostrukturovaných rozhovorů s 15 respondenty ve věku 18 až 39 let. Cílem práce je odhalit, jakým způsobem tento jev praktikují vybraní respondenti v prostředí této online sociální sítě. Výzkum hledá mimo jiné jejich motivace pro redistribuci zpravodajských článků na Facebooku.

Abstract: This research master thesis deals with secondary gatekeeping, as described in Jane Singer´s research, and examines it qualitatively in the boundaries of online social network Facebook with the help of semi-structured interviews with 15 respondents aged 18 to 39 years. The aim of the thesis is to determine in which way the selected responders pursue this phenomenon in the online social network environment. Among other things, this research reveals the users' motivations for news contents redistribution via Facebook.

Klíčová slova: Sekundární gatekeeping, Facebook, online sociální sítě, nová média, žurnalistika, gatekeeping, publika, výzkumná práce, Secondary gatekeeping, online social networks, new media, journalism, audiences, research work.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 3. 2019 07:09, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz