Theses 

Event marketing v destinaci Hodonín – Bc. Lenka Grauová

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Multimedia Communications

Master programme / field:
Media and Communication Studies / Marketing Communications

Bc. Lenka Grauová

Master's thesis

Event marketing v destinaci Hodonín

The Event Marketing of Hodonin Destination

Abstract: Předmětem této diplomové práce je analýza marketingové komunikace se zaměřením na event marketing v destinaci Hodonín a návrhy na její zlepšení. Práce je rozdělena do tří částí. V kapitole teoretické se práce věnuje zásadám marketingové komunikace a jejím specifikům v oblasti cestovního ruchu, dále přibližuje samotný event marketing a seznamuje čtenáře se všeobecnými zásadami cestovního ruchu jeho návaznosti na život a vývoj obcí. Analytická část se zabývá charakteristikou území města Hodonín z pohledu historie, geografie, demografie i kultury. Dále je zde přiblížena současná komunikace města a sou-časní návštěvníci města. Informace jsou následně vyhodnocené ve SWOT analýzách vzta-hujících se k cestovnímu ruchu a propagaci území. Ve třetí, projektové části, je představen návrh na event určený pro tuto destinaci s ohledem na její zaměření, potenciál a výběr cí-lových skupin. Projektový návrh se potom mimo marketingovou komunikaci věnuje celé myšlence akce, jejím přípravám, dopadu na území i rizikům a limitům převedení návrhu do praxe.

Abstract: The subject of this thesis is the analysis of marketing communications with a focus on event marketing in Hodonín and suggestions for its improvement. The thesis is divided into three parts. The first chapter is devoted to theoretical principles of marketing communication and its specifics in tourism, as well as the actual event marketing, and it introduces the general principles of tourism and its relation to life and development of communities. The analytical part deals with the characteristics of Hodonín territory in terms of history, geography, demography and culture. There is also analysis of the current communication and visitors in the town. The information is evaluated in a SWOT analysis about the tourism and promotion of the territory. In the third part of the project, there is presented a project of event, it is focused on a special event, and potential selection or target groups. The project proposal is then outside marketing communication devotes the whole idea of the event, its preparations, the impact on the territory and the risks and limits of realization.

Keywords: cestovní ruch, destinační management, event marketing, gastronomický turismus, vinařství

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 22. 4. 2016
  • Accessible from:: 22. 4. 2016

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martina Juříková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 22.4.2016

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 22. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=44431 Reference to the local database file of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

The right form of listing the thesis as a source quoted

Grauová, Lenka. Event marketing v destinaci Hodonín. Zlín, 2016. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Go to top | Current date and time: 24/4/2019 06:16, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz