Bc. Veronika Šrámková

Bachelor's thesis

Zdravé prostředí a pohyb v MŠ - případová studie třídy

Physical activity and correct posture in Kindergarten – case study.
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá prostředím mateřské školy a pohybovou aktivitou dětí v předškolním věku. Teoretická část popisuje předškolní vzdělávání, zdravou mateřskou školu, předškolní věk dětí a držení těla. Dále práce pojednává o prostředí mateřské školy, popisuje důležitost denního řádu a společných pravidel a zmiňuje i věcné podmínky třídy. V práci je kladen důraz i na pohybové aktivity dětí, a …viac
Abstract:
The bachelor thesis deals with the kindergarten environment and physical activity of children at preschool age. The theoretical part describes pre-school education, healthy nursery school, preschool age and children‘s posture. Furthermore this bachelor thesis deals with the environment of the kindergarten. It describes the importance of daily regulations and common rules and also material conditions …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2019
  • Vedúci: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta