Bc. Michaela VESELÁ

Diplomová práce

Trh bioprodukty - spotřebitelské výzkumy

The market of organic food: consumer research
Anotace:
Hlavním cílem diplomové práce byla identifikace cenových, kvalitativních a časových priorit spotřebitelů ve vztahu k potravinám a vymezení postoje českých spotřebitelů k biopotravinám, resp. k jednotlivým biokomoditám. Prostřednictvím spotřebitelského průzkumu (realizovaného pomocí dotazníkového šetření) pak vymezení základních nákupních preferencí a motivačních faktorů/bariér.
Abstract:
The main objective of this diploma thesis was to identify price, quality and the time priority of consumers in relation to food and to define the attitudes of the Czech consumers to organic food, respectively to individual bio commodities through a consumer research, then the basic shopping preferences and motivators/barriers.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2014
Zveřejnit od: 30. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Ing. Hana Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Michaela. Trh bioprodukty - spotřebitelské výzkumy. Č. Bud., 2014. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 4. 2014 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses ozr7ci ozr7ci/2
5. 5. 2014
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
5. 5. 2014
Bulanova, L.
6. 5. 2014
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.