Bc. Evgeniia Galeeva

Bakalářská práce

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

Impact of Marketing Communications on Consumer's Behavior
Anotace:
Tématem bakalářské práce je vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti. Tomuto tématu se lze věnovat z mnoha úhlů pohledu, tato práce se ale zabývá problematikou vývoje konzumerismu v současné rovině a role marketingové komunikaci v tomto vývoji. Teoretická část je věnovaná fenoménu konzumerismu v současné době, podmínkám jeho existence a pojmům s tím souvisejících, jako jsou konzumní …více
Abstract:
The theme of this bachelor work is an impact of marketing communication on consumer's behavior. This theme is extensive. The work is focused on the issue of the current development of consumerism and the role of marketing communication in this process. The theoretical part of the paper is devoted to the phenomenon of consumerism, to the conditions of its existence and to the respective terms, such …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 9. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní