Mgr. Veronika Hublová, Ph.D.

Disertační práce

Profil osobnosti a kognitivních funkcí u pacientů s první epizodou schizofrenie

Personality and cognitive functions' profiles in first-episode patients with schizophrenia
Anotace:
Abstrakt Úvod. V posledních letech se výzkumné studie znovu zaměřily na osobnost jako na další důležitou proměnnou u schizofrenie, která může hrát významnou roli na počátku onemocnění, v jeho průběhu a může se podílet i na výsledném stavu tohoto závažného duševního onemocnění. Výzkumné studie zabývající se profilem osobnosti u pacientů s první epizodou schizofrenie v české odborné literatuře zatím …více
Anotace:
od hladinou normy běžné populace. Závěry. Výzkumná studie prokázala specifický profil osobnosti u skupiny pacientů s první epizodou schizofrenie, který se v postakutní fázi onemocnění liší oproti zdravým kontrolám. Pouze jedna dimenze osobnosti však vykazuje rozdíl stabilní v čase. Dimenze temperamentu i charakteru mají vztah ke kognitivního výkonu především u psychomotorického tempa, kapacity pracovní …více
Abstract:
Abstract Background. Recently, the focus of research in schizophrenia has been again on personality as another important variable that may play a significant role in the onset, the course and take part in the outcome of this severe mental illness. Czech research studies investigating personality profile in first-episode patients with schizophrenia are rather few. Neither possible interrelation of cognitive …více
Abstract:
which differs from healthy controls in all dimensions of temperament and character. However, only one personality dimension remains to differ between the two groups one year after. Temperament dimensions associates in post-acute state of schizophrenia with severity of negative symptoms. Both temperament and character dimensions are related to cognitive performance, especially in: cognitive processing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 12. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Hana Přikrylová Kučerová, Ph.D., doc. MUDr. Bc. Libor Ustohal, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Eva Češková, CSc., prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta