Bc. Veronika Tesařová

Bachelor's thesis

Ethnicity and Peace Processes: study of the Nagorno Karabakh

Ethnicity and Peace Processes: study of the Nagorno Karabakh
Anotácia:
Práce je analýzou etnicity v rámci mírového procesu při řešení konfliktu v Náhorním Karabachu. Práce zkoumá pozice primárních aktérů mírového procesu a odpovídá na otázku, zda etnicita je faktor, který ovlivnil neúspěšnost dosavadního vývoje.
Abstract:
This thesis is an analysis of the role of ethnicity in the peace settlement process in the Nagorno-Karabakh conflict. Its aim is to examine the impact of ethnicity on the so far unsuccessful attempts to resolve the conflict over Nagorno-Karabakh by researching the positions of the primary actors of the peace process.
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 1. 2015
  • Vedúci: Mgr. Zinaida Bechná, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Barbora Padrtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií