Jan Rada

Bakalářská práce

Fenom=n vytrvalostních sportů - Spartan Race a Gladiátor Race

Phenomenon ultra-endurance races - Spartan Race and Gladiator Race
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá extrémními překážkovými závody, zejména Spartan Race a Gladiátor Race. Autor chce zjistit, jak vznikl tento fenomén a co motivuje jednotlivé běžce k účasti překážkového závodu. Nadále se práce zaměřuje na komunitu lidí, která se věnuje extrémním přeekážkovým běhům. V neposlední řadě, práce přibližuje dané téma a snaží se zjistit, z jakého důvodu se stalu překážkové závody …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with extreme obstacle course races, especially with Spartan Race and Glaadiator Race. The author wants to investigate the origin of this phenomenom and how common it is to participate in a obstacle course race. This thesis focuses on the community of people who are interested in extreme obstacle course races. Last but least, this thesis introduces the topis and tries to find …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Lívia Šavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Rada, Jan. Fenom=n vytrvalostních sportů - Spartan Race a Gladiátor Race. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

Univerzita Pardubice

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Sociální antropologie

Práce na příbuzné téma