JUDr. Faisal Husseini, Ph.D.

Disertační práce

Správněprávní aspekty výkonu trestu odnětí svobody a související správní činnosti Vězeňské služby České republiky

The service of imprisonment from the point of view of administrative law and related administrative activities of the Prison Service of the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se zabývá různými správněprávními aspekty výkonu trestu odnětí svobody. Institut chápaný tradičně jako součást trestního práva je tak intepretován zejména jako specifický správněprávní vztah, který lze uchopit běžnými pojmy a instituty správního práva.
Abstract:
The dissertation deals with topic of different aspects of the service of imprisonment from the point of view of administrative law.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 2. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., doc. JUDr. Pavel Mates, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta