Bc. Monika Berková

Master's thesis

Konzumní hédonismus a hledání štěstí ve společnosti blahobytu

Consuming hedonism and the pursuit of happiness in the welfare society
Abstract:
Tato diplomová práce řeší, zda mladí lidé v současné době hledají štěstí ve spotřebě a hédonistickém způsobu života. Cílem bylo nejen zodpovědět tuto otázku, ale též objasnit důvody, proč se tomu tak děje. Dále pak popsat ekonomické vlivy a sociální efekty, které na lidi v dnešní společnosti působí, osvětlit to, co si dnešní mladí dospělí představují pod pojmem štěstí, a podívat se na to, zda sociální …more
Abstract:
This diploma thesis addresses whether young people are currently looking for happiness in consumption and a hedonistic way of life. The aim was not only to answer this question but also to clarify the reasons why they are doing so. Furthermore, describe the economic and sociological influences that affect people in today's society, shed light on what today's young adults imagine as a concept of happiness …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 7. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 19. 8. 2020
  • Supervisor: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.
  • Reader: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní