Theses 

Návrh úprav místních komunikací ve vybrané lokalitě města Trutnov – Bc. Petr Cicvárek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Stavební inženýrství / Dopravní stavitelství

Bc. Petr Cicvárek

Diplomová práce

Návrh úprav místních komunikací ve vybrané lokalitě města Trutnov

A design for modification of local roads in a selected locality of Trutnov

Anotace: Diplomová práce se zabývá dopravním řešením u ZŠ Mládežnická v Trutnově. Cílem je propojit ulici Tichá s ulicí Mládežnická. Vyřešit dopravu v klidu a komunikace pro chodce. Návrhem se zvýší bezpečnost silničního provozu v dané lokalitě a zajistí se opatření pro zklidnění dopravy. Důležitou částí projektu jsou úpravy pro bezpečný pohyb osob s omezenou schopností pohybu a orientace. Práce je zpracována ve stupni dokumentace pro stavební povolení.

Abstract: The diploma thesis deals with the traffic solution at the Mládežnická Primary School in Trutnov. The aim is to connect Tichá street with Mládežnická street. Resolve traffic at rest and pedestrian communications. The proposal will increase road safety at the site and provide for traffic calming measures. An important part of the project are modifications for the safe movement of persons with reduced mobility. The work is processed in the stage of documentation for building permit.

Klíčová slova: rekonstrukce, místní komunikace, komunikace pro pěší, křižovatka, parkoviště, vozovka, konstrukční vrstvy, bezbariérové úpravy

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2019
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladislav Borecký, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.upce.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=36996 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Jak správně citovat práci

Cicvárek, Petr. Návrh úprav místních komunikací ve vybrané lokalitě města Trutnov. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 03:32, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz