Veronika Dušková

Bakalářská práce

Vytváření gramatické kompetence v rámci komunikačního přístupu k výuce češtiny jako cizího jazyka

Developing Grammatical Competence within the Communicative Approach to Teaching Czech as a Foreign Language
Anotace:
Bakalářská práce sleduje progresi didaktické prezentace vybraného gramatického jevu v kontextu komunikační metody ve výuce češtiny jako cizího jazyka. Práce vychází z teoretických názorů na moderní proces vyučování cizím jazykům, na komunikační metodu. Pro názorné sledování prezentace gramatického jevu z teoretického i praktického pohledu byla vybrána předložka na jako jedna z nejfrekventovanějších …více
Abstract:
Bachelor thesis follows the progression of didactic presentation of selected grammatical phenomenon in the context of communication methods in teaching Czech as a foreign language. The work is based on theoretical views on the process of teaching modern foreign languages, i.e. the communication method. For the sake of viewing a presentation of grammatical phenomena from the theoretical and practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 6. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Hana Gladková, CSc.
  • Oponent: Mgr. Petra Bulejčíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AKCENT College