Michal MAŠÍK

Bachelor's thesis

Využití záznamových zařízení v železniční zabezpečovací technice

Use of data loggers in railway signalling devices
Anotácia:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku využití záznamových zařízení pro detekci a omezování poruch na staničním zabezpečovacím zařízení TEST. Popisuje jednotlivé druhy záznamových zařízení využívané v železniční zabezpečovací technice.
Abstract:
The thesis is focused on the issue of the use of recording equipment to detect faults and reducing the station interlocking device TEST. Describes the different types of recording equipment used in railway signaling systems.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2013
Zverejniť od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Doc. Ing. Ivan Konečný, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAŠÍK, Michal. Využití záznamových zařízení v železniční zabezpečovací technice. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / odbor:
Applied Electrical Engineering / Applied Electrical Engineering

Práce na příbuzné téma