Bc. Martina Strnadová

Diplomová práce

Molekulární charakterizace rezistence a virulence epidemických klonů Klebsiella pneumoniae pomocí sekvenování nové generace

Resistome and virulome molecular characterisation of Klebsiella pneumoniae epidemic clones using next generation sequencing
Anotace:
V uplynulém desetiletí se druh Klebsiella pneumoniae stal jednou z hlavních hrozeb pro zdraví převážně imunokomprimitovaných pacientů, kvůli prevalenci infekcí způ-sobených kmeny, které jsou rezistentní na jeden i více antimikrobiálních přípravků. Produkce širokospektrých β-laktamáz nebo karbapenemáz však není jediným problémem. V současné době dochází k rychlému šíření hypervirulentních kmenů, které …více
Abstract:
Over the past decade, Klebsiella pneumoniae has been one of the major threats to the health of predominantly immunocompromised patients, due to the prevalence of infections caused by strains that are resistant to one or more antibiotics. However, the production of broad-spectrum β-lactamases or carbapenemases is not the only problem. Currently, decide on the rapid spread of hypervirulent strains that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 7. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Martina Lengerová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Ivana Vítková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta