Jan Jestříbek

Diplomová práce

Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání

Komparace rodinné politiky v ČR a Švédsku v letech 2000 - 2017: vliv rodinné politiky na participaci rodičů na rodičovské dovolené a na možnosti návratu do zaměstnání
Anotace:
Cílem diplomové práce je analýza současného stavu rodinné politiky se zaměřením na zapojení obou rodičů do péče o dítě a jejich návrat do zaměstnání. Práce se zabývá faktory, které mají vliv na rozhodování rodičů v této problematice, a jejich vývojem v České republice a Švédsku. Poskytuje porovnání mezi těmito dvěma zeměmi a nabízí pohled na rozličné přístupy k problematice. V teoretické části se představuje …více
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of the current state of family policy, directly the involvement of both parents taking care of a child and their return to work. The thesis targets the factors that effect the decision making of the parents in this issue and their development in the Czech republic and Sweden. It offers a comparison between those two countries and shows the two different views on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2019
  • Vedoucí: Lucia Bartůsková
  • Oponent: Karina Kubelková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/75585

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika