Mgr. Aneta Klečacká

Diplomová práce

Sociální konstrukce času u sociálních pracovníků a Romů v sociálně vyloučených lokalitách

Social construction of time by social worker and Roma in Socially Excluded Localities
Anotace:
Diplomová práce zkoumá sociální konstrukci času u sociálních pracovníků a Romů v sociálně vyloučených lokalitách. Zaměřuje se na způsoby, jakými sociální pracovníci a Romové kategorizují, stereotypizují a idealizují vnímání času, v čem se liší a v čem se shodují. Základem teoretické části bylo vymezení základních pojmů, které s danou problematikou souvisí. Jedná se o pojmy sociální konstrukce a její …více
Abstract:
The diploma work goes into a social construction of time at social workers and Romanis in socially excluded locations. It aims at the ways that social workers and Romanis use to categorize, stereotype and idealize perception of time, what they differ in and what they agree about. The basis of the theoretical part was definition of basic terms that are connected with the given problems. It means the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií