Bc. Marek Engelthaler

Bakalářská práce

Marketing a volební úspěch

Marketing and electoral success
Anotace:
V bakalářské práci se zabývám tématem Marketing a volební úspěch. V práci budu zkoumat využitelnosti nástrojů politického marketingu v komunálních volbách. Zde bude analýza průběhu volební kampaně při volbách do zastupitelstev obcí v roce 2010 a rozbor využívání nástrojů politického marketingu mimo volební období. První část je zaměřena na deskripci nástrojů politického marketingu. Ve druhé části jsou …více
Abstract:
The work is focused on the Marketing and electoral success. The paper will examine usability tools of political marketing in local elections. Here is the analysis During the electoral campaign for the elections to municipal councils in 2010 and analyzing the use of instruments of political marketing outside the polling period. The first part focuses on the description ofinstruments of political marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Jan Šmíd, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Vladimír Prorok, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní