Bc. Jiří Kadlčík

Bakalářská práce

Responzivní design a technologie pro tvorbu webu

Responsive desiang and web creation tools
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na postupy tvorby responzivních webových projektů a je koncipována jako příručka zájemcům o tuto problematiku. Cílem je předat čtenáři ucelené informace o tom, jaké jsou aktuální profesionální postupy při přípravě návrhu, obsahu a rozložení webových projektů, dále při tvorbě uživatelského rozhraní a jeho testování. Pozornost je také věnována responzivnímu designu, …více
Abstract:
This thesis focuses on responsive website creation and it is written as a manual. It offers expert knowledge about webdesign creation procedures content and web layout, user interface and usability testing. Furthemore the use and importance of responsive design is decribed.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Josef Brožek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kadlčík, Jiří. Responzivní design a technologie pro tvorbu webu. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky